Ε’ QUEL CHE E’….

E’ assurdo dice la ragione,
è quel che è.. dice l’Amore.
E’ infelicità dice il calcolo,
non è altro che dolore dice la paura,
è vano dice il giudizio
è quel che è… dice l’Amore.
è ridicolo dice l’orgoglio
è avventato dice la prudenza,
è impossibile dice l’esperienza
è quel che è… dice l’Amore.
 
Eric Fried

 

 

ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ που ΕΙΝΑΙ…

Είναι παράλογο.. λέει η λογική
Είναι αυτό που είναι..
απαντά ο ‘Ερωτας
Είναι δυστυχία.. λέει ο λογισμός
δεν είναι άλλο από πόνος..
λέει ο φόβος
είναι μάταιο.. λέει η φρόνηση
Είναι αυτό που είναι..
απαντά ο Έρωτας
Είναι γελοίο… λέει η περηφάνεια
Είναι απερισκεψία.. λέει η σύνεση
Είναι αδύνατο.. λέει η εμπειρία
Είναι αυτό που είναι..
απαντά ο Έρωτας.

Eric
Fried
Trad. Lunapiena
Advertisements