Θερμοπύλες
                                             
Τιμή σ’ εκείνους όπου στην ζωή των
ώρισαν και φυλάγουν Θερμοπύλες.
Ποτέ από το χρέος μη κινούντες·
δίκαιοι κ’ ίσοι σ’ όλες των
τες πράξεις,
αλλά με λύπη κιόλας κ’ ευσπλαχνία·
γενναίοι οσάκις είναι πλούσιοι,
κι όταν είναι πτωχοί,
πάλ’ εις μικρόν γενναίοι,
πάλι συντρέχοντες όσο μπορούνε·
πάντοτε την αλήθεια ομιλούντες,
πλην χωρίς μίσος
για τους ψευδομένους.

Και περισσότερη τιμή τους πρέπει
όταν προβλέπουν
(και πολλοί προβλέπουν)
πως ο Εφιάλτης θα φανεί στο τέλος,
κ’ οι Μήδοι επί τέλους θα διαβούνε.

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

 

                                                                                           

 Termopylae
                                                 
Onore a quelli che
nella loro vita hanno giurato

di custodire Termopylae.
e non muoversi mai dal dovere
  con Giustizia ed isonomia
in tutte le loro azioni
ma anche con pietà e compassione,
generosi quando sono ricchi
ma anche quando son poveri,
nel loro picolo sono generosi,
soccorrendo al possibile;
sempre sinceri nella loro parola
senza però odio per chi mente.

Grande onore gli è dovuto
quando prevendono
(e molti provvedono)
che Efialta si  appare alla fine,
e i Midi passerano…

Konstantinos Kavafis
Τrad. Lunapiena

Advertisements