Απλώνει το κορμί του ο γέρο Αύγουστος
και στα μαλλιά του μπλέκονται
κοχύλια κι αχιβάδες
χιλιάδες χρόνια ακούρευτος και άλουστος
ξαπλώνει ράθυμα απάνω στις Κυκλάδες

Νικόλας Κατεινάς

 
Sdraiato sul mare il vecchio Agosto
intralciati son i suoi capelli
con gusci e conchiglie
non gli ha lavati e nemmeno tagliati
da mille e mille anni ormai
cosi sdariato ozioso sulle isole cicladi.

Nikolas Kateinas
Trad. Lunapiena

Advertisements