από τους Perturbazione
"Agosto", από το album "In Circolo",
το video από το "Paroles en l’air"
του Γάλλου Sylvain Vincendeau.

Advertisements