Μια Ενδιαφέρουσα Πρωτοβουλία

In occasione della Conferenza su “Dialogo Interculturale: utopie e situazioni”,
il 25 – 26 Giugno 2008, a Strasburgo… Michelangelo Pistoletto ha presentato il suo progetto per dare vita ad un Parlamento Culturale Mediterraneo.

Με αφορμή το Συνέδρειο με θέμα: "Διαπολιτιστικός Διάλογος: Ουτοπίες και Καταστάσεις"
τις 25-26  Ιουνίου στο Στρασβούργο, ο Μιχαηλάγγελος Πιστολέττο  παρουσίασε την προτασή του για δημιουργία Μεσογειακού Πολιτιστικού Κοινοβούλιου.

http://www.lovedifference.org/it/network/studi.htm 
                                 
                              

Advertisements