Του Έρωτα ο Εγωισμός

Δεν καταφέρνω να μοιράζομαι
την καρδιά σου και την σκέψη σου.
Εγωίστρια είμαι στον έρωτα,
δεν μπορώ παρά να αναζητώ
τη μοναδική θέση στη καρδιά σου.
Δεν είναι ένας εγωισμός
που απευθύνεται προς όλους,
έτσι ώστε σε μια κούρσα πάθους
να είναι ευπρόσδεκτος ο κάθε εραστής 
που δίπλα μου περνάει…
Είναι ο Έρωτας που τα πάντα κατακτά
αφήνοντάς τα αρμονικά ελεύθερα,
σώματα και ψυχή.. στη φυλακή του,
ένα πνεύμα αριστοκρατικής επιλογής.
Δεν είμαι δημοκράτισσα στον έρωτα,
δεν είμαι ικανή να μοιραστώ..
τον έρωτα και την καρδιά σου…
ή Ολα ή Τίποτα.. δύσκολο μοτίβο.
Ελεύθερη μένει η βούληση να επιλέξει..
να αποδεχθεί του ‘Ερωτα.. την φυλακή
ή σιωπηλά να δραπετεύσει…

Lunapiena

L’Egoismo dell’Amore

Non sono capace di condividere
il Tuo Cuore… il Tuo pensiero..
Egoista sono nell’ Amore,
non posso che pretendere…
l’unico posto nel Tuo cuore.
Non e’ erotismo aperto a Tutti…
dove un amante vale l’altro…
in una corsa di passione.
E’ l’Amore che tutto possiede
Libero nella sua prigionia…
corpo ed anima in armonia
e spirito aristocratico di scelta.
Non sono democratica nell’ Amore,
Non sono capace di condividere…
il Tuo Amore… il Tuo Cuore…
o Tutto…. o Nulla….
Libera scelta di volonta’
ad accetare la prigionia o la fuga…

Lunapiena

Advertisements