Δέξου αυτό το φιλί
στο μέτωπό σου.
Τώρα που χωρίζουμε
θα σου τ’ ομολογήσω:
Δεν είχες άδικο να λες
πως όλη μου η ζωή
εστάθηκ’ ένα όνειρο.
Κι αν η ελπίδα επέταξε
μια νύχτα, είτε μια μέρα,
είτε σε μια οπτασία,
ή μέσα στο άπειρο,
είναι γι’ αυτό λιγότερο φευγάτη;
Ότι θωρούμε ή φαινόμαστε,
δεν είναι παρά ένα όνειρο
μέσα σε κάποιο όνειρο.

Edgar Allan Poe

Accetta questo bacio,
sulla tua fronte,
adesso che ci separiamo
lo posso pure confessare:
Non avevi torto a dire
che tutta la mia vita
era soltando un sogno.
Se la speranza ha volato
in una notte o in un giorno
in una visione,
oppure nell’universo,
non significa
che è meno solida.
Quel che vediamo oppure..
quel che dimostriamo
non è altro che un sogno
dentro ad un altro sogno.

Edgar Allan Poe
Trad. Lunapiena