Γ. Πουλόπουλος: ΕΠΕΦΤΕ βαθειά ΣΙΩΠΗ

    

Ε. Τσαλιγοπούλου: ΧΙΛΙΕΣ ΣΙΩΠΕΣ

              
   
                 Ε. Τσαλιγοπούλου: Τα λόγια της Σιωπής   
                                                                                                       
       

    

          Ξύλινα Σπαθιά: ΣΙΩΠΗ