Αντιφάσεις της Ζωής
Contradizioni della Vita

"Η τραγωδία στη ζωή είναι που γερνάμε πολύ νωρίς, αλλά φρονιμεύουμε πολύ αργά"
"La tragedia della vita è che diventiamo
vecchi troppo presto e saggi troppo tardi."

 

Benjamin Franklin

"Επειδή δεν γίνεται να σου συμβεί αυτό
που επιθυμείς προσπάθησε να σου αρέσει
αυτό που είναι εφικτό"

Poiché non può accadere ciò che vuoi,
cerca di volere ciò che è possibile.

 

Terenzio

Καλή Σας Νύχτα

 
Advertisements