…είναι αλήθεια… πως
"οι φίλοι δεν ζούν απλά με αρμονία
όπως λένε κάποιοι, αλλά με ΜΕΛΩΔΙΑ"

…è vero che… "gli amici
non vivono semplicemente in armonia,
come alcuni dicono, ma in melodia."
David Henry Thoreau

Παίζοντας με της καρδιάς μας την άρπα
εκπέμπουμε άλλοτε νότες αρμονίας
κι άλλοτε κραυγές μοναξιάς, σαν τους λύκους
όταν συνομιλούν με το φεγγάρι
και η ηχώ απαντά.. με τη φωνή του φίλου
κι όλα τότε γίνονται μελωδία..
ο γλυκός ύμνος της Φιλίας. 

Suonatori dell’arpa del Nostro cuore
a volte le note formano armonia….
a volte sembrano dei gridi di lupi solitari
come ricchiama d’eco…. verso la Luna….
e l’eco risponde…. con la voce di un amico…
e Tutto è melodia…
il bel canto dell’amicizia!

Lunapiena 

Advertisements