Ερωτικό
Τάσος Λειβαδίτης

                                                   

Mας φτάνει να μιλήσουμε
απλά,
όπως πεινάει κανείς
απλά,
όπως αγαπάει
όπως πεθαίνουμε
απλά.

…κι ο κάθε πόνος μας είναι
μια μυστική, πικρή επιστροφή
στην άγια ταπεινότητα
των απλών πραγμάτων.

Kαι μέσα στη φωνή μας τρέμαν
όλοι οι αιώνιοι χωρισμοί.

Kαι τότε καταλαβαίνεις
τους πόνους του απείρου
όταν κοιλοπονούσε τον κόσμο.
Kαι τους πόνους της γής
για να γεννήσει ένα στάχυ.
Ή τους πόνους
ολόκληρης της αιωνιότητας,
για να γεννηθεί κάποτε
ένα τραγούδι.

Γιατί δεν είναι άλλος δρόμος,
άλλο χέρι, άλλο όνομα,
άλλη σημαία, άλλη καρδιά,
άλλο άστρο, άλλη δικαιοσύνη-
απ’ τη ζωή."

Τάσος Λειβαδίτης

 

Ci Basta discuttere
con semplicità,
giusto come abbiamo fame
semplicemente,
come amiamo,come moriremo
semplicemente.

…e ogni nostro dolore è come
un segreto ed amaro ritorno
nella sacra modestia
delle Cose semplici.

E nella nostra voce
tremavano tutti
gli eterni abbandoni.

Ed allora sei in grado
di capire le sofferenze
dell’Universo
nel momento
della nascita del Mondo
ed il dolore della Terra
per far partorire il grano
e le sofferenze dell’eternità
per far nascere una Canzone.

"Perchè NON esiste
altra strada,
altra mano, altro nome,
altra pandiera, altro cuore,
altra stella, altra giustizia
-che…. la Vita!"

Tassos Livaditis
Trad. Lunapiena

                                                                                                             

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                     

Advertisements