Νανα Μουσχουρη: Ξημερώνει

Elogio della dimenticanza
( Bertold Brecht)

                                                                                                                                                                  

Buona cosa è la dimenticanza!
Altrimenti come farebbe Il figlio
ad allontanarsi dalla madre che lo ha allattato?
Che gli ha dato la forza delle membra
E lo trattiene per metterlo alla prova?
Oppure come farebbe l’allievo
d’ abbandonare il maestri
Che gli ha dato il sapere?
Quando il sapere è dato
L’allievo deve mettersi in cammino.
Nella casa vecchia
Prendono alloggio i nuovi inquilini.
Se vi fossero rimasti quelli che l’hanno costruita
La casa sarebbe troppo piccola.
La stufa riscalda. Il fumista
Non si sa più chi sia. L’aratore
Non riconosce la forma di pane.
Come si alzerebbe l’uomo al mattino
senza l’oblio della notte che cancella le tracce?
Chi è stata battuto a terra sei volte
come potrebbe risollevarsi la settimana
per rivoltare il suolo pietroso,
per rischiare il volo nel cielo?
  La fragilità della memoria
dà forza agli uomini.

*******
Υμνος στη Λησμονιά

Είναι καλό πράγμα η λησμονιά
αλλοιώς πως θα μπορούσε το παιδί
ν’απομακρυνθεί απ’τη μάνα που το θήλασε;
και του’δωσε την δύναμη του κορμιού του
που το κρατούσε όταν δοκίμαζε να σταθεί;
ή πως θα μπορούσε ο μαθητής
ν’αποχαιρετίσει τους δασκάλους του
που του χάρισαν την γνώση;
Όταν κατακτά τη γνώση ο μαθητής
πρέπει τον δρόμο του να πάρει.
Στο παλιό σπίτι φτάνουν νέοι ένοικοι..
αν έμεναν εκείνοι που το έκτισαν
το σπίτι θα είχε μείνει πολύ μικρό.
Η σόμπα ζεσταίνει. Δεν ξέρουμε ποιός ήταν
αυτός που την άναψε για πρώτη φορά.
Ο ζευγάς δεν αναγνωρίζει το σχήμα του ψωμιού.
Πως θα ξυπνούσε το πρωινό ο άνθρωπος
χωρίς την λησμονιά που η νύχτα του χαρίζει;
Όποιος νικήθηκε για έξι συνεχείς φορές
πως θα μπορούσε να βγάλει πέρα τη βδομάδα του
να χτυπηθεί στο πέτρινο χώμα 
και να ρισκάρει ξανά να πετάξει στον ουρανό;
Η αδυναμία της μνήμης
χαρίζει δύναμη στον άνθρωπο!

Bertold Brecht
Trad. Lunapiena

 

 

 

 
Advertisements