"Έπαψες αγάπη να θυμίζεις"

ΛΗΣΜΟΝΙΑ και ΘΥΜΗΣΗ
L’uomo invidia l’animale, che subito dimentica [..] l’animale vive in modo non storico, poiché si risolve nel presente [..] l’uomo invece resiste sotto il grande e sempre più grande carico del passato: questo lo schiaccia a terra e lo piega da parte. Per ogni agire ci vuole oblìo: come per la vita di ogni essere organico ci vuole non solo luce, ma anche oscurità
La serenità, la buona coscienza, la lieta azione la fiducia
nel futuro dipendono [..] dal fatto che si sappia tanto bene dimenticare al tempo giusto, quanto ricordare al tempo giusto…
F. Nietzsche

O άνθρωπος ζηλεύει τα ζώα γιατί ξεχνούν αμέσως… Τα ζώα ζουν χωρίς ιστορία, γιατί γι’αυτά όλα συμβαίνουν στο παρόν….  Ο άνθρωπος όμως αντέχει κάτω από το όλο και πιό μεγάλο βάρος του παρελθόντος.. που τον κρατάει στη γη και τον στριμώχνει στη γωνία. Για κάθε πράξη χρειάζεται και λησμονιά: όπως ακριβώς για κάθε όν χρειάζεται εκτός από το φως και το σκοτάδι.  Η γαλήνη, η καθαρή συνείδηση, η γλυκιά εμπιστοσύνη στο μέλλον εξαρτώνται… απο το γεγονός ότι καταφέρνουμε να ξεχνούμε και να θυμώμαστε… στη κατάλληλη στιγμή.
Φ. Νίτσε

 

                                                                                                                                                                  "…c’è un tempo per pensare e uno per dimenticare.!"
"…Υπάρχει χρόνος κατάλληλος για να σκεφτούμε
και χρόνος κατάλληλος για να ξεχνούμε!"

Κάθε πράγμα στον καιρό του… δηλαδή…..

Advertisements