"Φίλος είναι εκείνος που πλάι του νοιώθω
τόσο ειλικρινά, που μπορώ να σκέφτομαι δυνατά"

Un amico è una persona con cui posso essere sincero,
in sua presenza posso pensare ad alta voce»
Ralph Waldo Emerson


Penso che nessun’altra cosa ci conforti tanto,
quanto il ricordo di un amico,
la gioia della sua confidenza
o l’immenso sollievo di esserti tu confidato a lui
con assoluta tranquillità:
appunto perchè amico.
Conforta il desiderio di rivederlo se lontano,
di evocarlo per sentirlo vicino,
quasi per udire la sua voce
e continuare colloqui mai finiti.
***
Σκέφτομαι ότι δεν υπάρχει τίποτε άλλο 
να μας γαληνεύει τόσο, όσο η σκέψη ενός φίλου,
η χαρά μας όταν μας εμπιστεύεται,
και η μεγάλη ανακούφιση όταν του εμπιστευόμαστε
με την απόλυτη ηρεμία, ακριβώς γιατί είναι φίλος.
Δυναμώνει η επιθυμία να τον δούμε
όταν είναι μακρυά, 
επιζητούμε να τον νοιώσουμε κοντά 

μόνο για ν’ακούσουμε την φωνή του,
και να συνεχίσουε τις ατέλειωτες συζητήσεις μας.

David Maria Turoldo
 
 

Advertisements