ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΛΠΙΔΑ απ’τις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

 Στις Βρυξέλλες οι δημοτικοί άρχοντες από 350 ευρωπαϊκές πόλεις, στις οποίες ζουν συνολικά 70 εκατομμύρια πολίτες, δεσμεύτηκαν να αγωνιστούν συντονισμένα για την προστασία του περιβάλλοντος
και υπέγραψαν τη «Συμφωνία των Δημάρχων»,
με την οποία δεσμεύονται ότι θα λάβουν μέτρα
για να περιοριστούν οι εκπομπές διοξειδίου
του άνθρακα κατά 20% έως το 2020.

«Προτιθέμεθα να χρηματοδοτήσουμε σε ποσοστό 75% το σύνολο των προγραμμάτων» προς αυτή την κατεύθυνση, διαβεβαίωσε ο Φιλίπ Μαϊστάντ, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στην τελετή της υπογραφής της «Συμφωνία των Δημάρχων»

ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ

Advertisements