Οι Λέξεις

Οι λέξεις είναι τα γιορτινά ρούχα
του ανθρώπινου συναισθήματος,
είναι το τραγούδι της σοφίας,
αλλά και η κραυγή του πόνου.
Γίνεται η πιό θερμή
ανθρώπινη αγκαλιά,
αλλά και η πιό σθεναρή
αντίδραση του ανθρώπου,
γίνεται έκφραση απομάκρυνσης
και της πιό άγριας απομόνωσης.
Είναι το κάλεσμα της ψυχής,
αλλά και η έκφραση
του τρόμου στο σκοτάδι.
Είναι ο ύμνος της λογικής
και της καρδιάς η ποίηση.
Είναι η γέφυρα της φιλίας
και ο θρήνος της μοναξιάς.
Είναι ο φωτεινός ήλιος
της παγκόσμιας σκέψης
αλλά και η θλιμμένη ηχώ
της ανθρώπινης ανάγκης.
 
Lunapiena (2008)
La Parola

La Parola è
l’abito elegante di sera
del nostro sentimento..
è il canto della saggezza ma,
anche il grido del dolore,
è l’abbraccio più caloroso
tra le persone…
ma, anche l’opposizione
e l’allontanamento offensivo,
è il ricchiamo dello spirito….
ma, anche il terrore nel buio
è l’inno della logica….
e la Poesia dell’anima,
è il ponte dell’amicizia…
e il pianto della solitudine,
è il sole dell’universo mentale…
e l’eco del bisogno del cuore.

Lunapiena (2008)