ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ
Εσύ δεν είχες καμία
Εγώ είχα μια: ΑΓΑΠΟΥΣΑ
Bertolt Brecht

Debolezze
Tu non avevi nessuna
Io avevo una:
AMAVO
Bertolt BRECHT


 

Advertisements