Η ΤΕΧΝΗ
Η τέχνη είναι η άμαξα,
που οδηγεί στον ήλιο
της ανθρώπινης λευτεριάς..
είναι η αβίαστη έκφραση της καρδιάς,
που ποθεί να πετάξει..
είναι ο χορός αρμονίας των αισθήσεων
και το τραγούδι της φαντασίας,
τη στιγμή που τ’όνειρο καταφέρνει
να συναντήσει το χαμόγελο της αυγής..
Η τέχνη είναι η κόρη του πάθους
που ερωτεύεται με το συναίσθημα  
είναι ο έρωτας που οργανώνει το χάος
μες την ψυχή του κόσμου…
είναι ο ιερός βωμός της ανθρώπινης ψυχής
που υμνεί τον δημιουργό της..
ενάντια στην αμνησία του χρόνου
και την μιζέρια της καθημερινότητας.

********
L’ARTE

L’Arte è la vettura che porta

verso la luce della libertà….
è l’espressione libera di un cuore…
che desidera volare,
è la danza dei sensi nell’armonia
del canto della fantasia,
quando il sogno riesce ad entrare
nella luce dell’alba…
L’Arte è la figlia della passione
che si innamora con il cuore
è l’eros che ordina il caos
nell’anima del mondo,
è il tempio sacro dell’anima umana
che lode il Dio creatore,
contro l’oblio del tempo
e la miseria del quotidiano.
 
Lunapiena
Advertisements