Άκουγε Όταν Μιλάς

Μη λες πολύ συχνά
ότι έχεις δίκιο δάσκαλε!
Άσε να το δούνε κι οι μαθητές!
Μην πιέζεις την Αλήθεια,
Δεν το αντέχει.
Άκουγε όταν μιλάς!

Bertolt Brecht