ΧΩΡΙΣΜΟΣ

Η πρώτη μέρα ήταν εύκολη

Η δεύτερη μέρα ήταν πιο δύσκολη

Η τρίτη μέρα από τη δεύτερη πιο δύσκολη ακόμα

Κι από μέρα σε μέρα όλο και πιο δύσκολο:

Η έβδομη μέρα τόσο αβάσταχτη ήταν

Που αδύνατο φαινόταν να την υπομείνω

Μετά κι από αυτήν την έβδομη μέρα
Τα περασμένα αναπολώ…

ERICH FRIED

   

μα… η ΑΓΑΠΗ ποτέ δεν χάνεται…

Advertisements