Κανείς δεν μπορεί να είναι ελεύθερος,
αν δεν είναι κύριος του εαυτού του.

Επίκτητος


Ελευθερία… είναι η θέληση να είναι κανείς Υπεύθυνος
απέναντι στον εαυτό
του.

Φρήντριχ Νίτσε

"Αναζήτησα την Ελευθερία πιό πολύ από την Δύναμη
    και την δύναμη μόνο γιατί ως ένα σημείο ευνοεί την Ελευθερία.
Αυτό που μ’ενδιέφερε δεν ήταν μια φιλοσοφία
του Ελεύθερου ανθρώπου… αλλά μια πρακτική.."

M. Yourcenar
"Αδριανού Απομνημονεύματα" 
 

                                                                                   

Advertisements