Ελευθερία είναι η δυνατότητα να γίνουμε καλύτεροι
Albert Camus