Αγκαλιά να με πάρεις θάλασσά μου εσύ
τη μπορώ την αρμύρα και ας είμαι πληγή.
Γίνε δρόμος και μοίρα θάλασσά μου και πες
τι σημαίνουν οι λέξεις, αλλά κι οι σιωπές…

         

"…είναι ωραία η θάλασσα…
γιατί, μ’εσένα μοιάζει…"…

 
        

Θάλασσα πλατιά σ’ αγαπώ γιατί μου μοιάζεις
θάλασσα βαθιά μια στιγμή δεν ησυχάζεις
λες κι έχεις καρδιά…

        

 
θάλασσα μνήμη μαύρο μου ασήμι
πάρ’ την καρδιά μου και κάν’ την μισή
του ανέμου αγρίμι ..