……πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι

  

Αστέρι μου, φεγγάρι μου, της άνοιξης κλωνάρι μου
κοντά σου θά ‘ρθω πάλι….

  

Φεγγάρι μου ουρανόστρατο
χαμήλωσε μια στάξη…

  

πέφτει το φεγγάρι…..

  

Το φεγγάρι το φεγγάρι
που φωτίζει τα μαλλιά σου
είναι τ’ άλλο παραμύθι
που φωτίζει την καρδιά σου…

Κ α λ ή  Σας  Ν ύ χ τ α….<