Ο Δρόμος Σου Είσαι Εσύ
 
Εσύ γεννάς τη θάλασσα και χτίζεις το καράβι
είσαι το εδώ και το αλλού, είσαι η γιορτή του γυρισμού
το δάκρυ του αποχωρισμού.
Και το  τ α ξ ί δ ι  σου είσαι  Ε σ ύ
ε ί σ α ι  το κύμα το νησί, ε ί σ α ι  ο αέρας το πανί
και τ’ άσπρο μου μαντήλι.


 
    

Φεύγεις και πας… που ταξιδεύεις
δ ρ ό μ ο ι  ανοιχτοί
τα σ ύ ν ο ρ ά  σου.. είναι όπου αντέχεις.
Όλα είναι αλλού κι όλα για λίγο
όταν δεν ξέρεις..
πως ο  Δ ρ ό μ ο ς  σου… Είσαι Εσύ.

Se la nota dicesse:
non è una nota
che fa la musica
non ci sarebbero le sinfonie.

 
Se la parola dicesse:
non è una parola
che può fare una pagina
… non ci sarebbero i libri.
 
Se la pietra dicesse:
non è una pietra
che può alzare un muro
… non ci sarebbero case.
 
Se la goccia d’acqua dicesse:
non è una goccia d’acqua
che può fare un fiume
…non ci sarebbe l’oceano.
 
Se l’uomo dicesse:
non è un gesto d’amore
che può salvare l’umanità
… non ci sarebbero mai
né giustizia né pace,
né dignità né felicità
sulla terra degli uomini.
 
Come la sinfonia
ha bisogno di ogni nota
Come il libro
ha bisogno di ogni parola
Come la casa
ha bisogno di ogni pietra
Come l’oceano
ha bisogno di ogni
goccia d’acqua
l’umanità intera
ha bisogno di te,
qui dove sei, unico,
e perciò insostituibile.
 
Michel Quoist


Άν μια νότα έλεγε:
δεν φτάνει μια νότα
για να γίνει μουσική
δεν θα υπήρχαν
συμφωνίες

Άν μια λέξη έλεγε:
δεν φτάνει μια λέξη
για να γίνει μια σελίδα
δεν θα υπήρχαν βιβλία.

Άν μια πέτρα έλεγε:
δεν φτάνει μια πέτρα
για να υψωθεί ένας τοίχος
δεν θα υπήρχαν σπίτια.

Άν μια σταγόνα έλεγε:
δεν φτάνει μια σταγόνα
για να γίνει το ποτάμι
δεν θα υπήρχε ο ωκεανός.

Άν ο άνθρωπος έλεγε:
δεν φτάνει
μια απλή πράξη αγάπης
για να σωθεί η ανθρωπότητα
δεν θα υπήρχαν ποτέ στη γη
ούτε η Δικαιοσύνη,
ούτε η Ειρήνη,
ούτε η Αξιοπρέπεια,
ούτε η Ευτυχία.

Όπως οι συμφωνίες
έχουν ανάγκη την κάθε νότα
Όπως τα βιβλία
έχουν ανάγκη την κάθε λέξη
Όπως τα σπίτια
έχουν ανάγκη τη κάθε πέτρα
Όπως ο ωκεανός
έχει ανάγκη τη κάθε σταγόνα
η ανθρωπότητα
έχει ανάγκη από σ έ ν α,
γιατί είσαι μοναδικός
και γι’αυτό αναντικατάστατος.


Michel Quoist
Trad. Lunapienα

Ο Δρόμος σου Είσαι Εσύ…
κι η  Ψ ή φ ο ς  Σου… μετράει

Κ Α Λ Ο  ΜΗΝΑ σε  Ο Λ Ο Υ Σ  μας…

Advertisements