Ο Κόσμος δεν μας προσφέρθηκε απ’ τους γονείς μας,   
μας τον δάνεισαν τα  π α ι δ ι ά  μας….
                    
Αφρικανική παροιμία  

          

                                                  

Η Σύμβαση για τα  Δ ι κ α ι ώ μ α τ α  του Παιδιού είναι
ο πρώτος παγκόσμιος νομικά δεσμευτικός κώδικας
για τα δικαιώματα που όλα τα π α ι δ ι ά
π ρ έ π ε ι  να απολαμβάνουν.
 Η Σύμβαση ξεκίνησε με πρωτοβουλία
της Πολωνικής κυβέρνησης και της UNICEF,
υιοθετήθηκε ομόφωνα απο τη Γεν. Συνέλευση του ΟΗΕ
σαν σήμερα στις 20 Νοεμβρη 1989 και τέθηκε σε ισχύ το 1990.
Μέχρι σήμερα έχει επικυρωθεί
σχεδόν από όλες τις χώρες του κόσμου,
ενώ στην Ελλάδα επικυρώθηκε το 1992 (με ΦΕΚ 192/2.12.92)
Περιέχει 54 άρθρα:
^
http://www.unicef.gr/reports/symb.php

              

Άρθρο 27
Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν
το δικαίωμα κάθε παιδιού για ένα κατάλληλο επίπεδο ζωής
που να επιτρέπει τη σωματική, πνευματική,
ψυχική, ηθική και κοινωνική ανάπτυξή του.

                                                                  

Advertisements