Υμνος Δοξαστικός..
για τις Γυναίκες π’αγαπούμε 

…κι είν’ οι γυναίκες
π’ αγαπούμε… δ ά σ η
το κάθε δέντρο τους
είν’ κι’ ένα..
μ ή ν υ μ α  του πάθους
σαν μέσ’ σ’ αυτά τα  δ ά σ η
μας πλανέψουνε
τα βήματά μας
και χαθούμε
τότες είν’ ακριβώς
που  β ρ ί σ κ ο υ μ ε
τον  ε α υ τ ό ν  μας
και  ζ ο ύ μ ε….

κι όσο από μακρυά
ακούμε νάρχωνται
οι μπόρες
ή και μας φέρνει ο άνεμος
τις μουσικές και..
τους θορύβους της γιορτής
ή τις φλογέρες του κινδύνου
τίποτε – φυσικά –
δε μπορεί
να μας φοβίση
ως οι πυκνές οι φυλλωσιές
ασφαλώς…
μας προστατεύουν
μια.. που
οι γυναίκες π’ αγαπούμε
ε ί ν α ι   σα   δ ά σ η….

Nίκος  Εγγονόπουλος
από την Συλλογή του:
ΕΛΕΥΣΙΣ … 1948

Advertisements