Καλός Κακός Καιρός

Δεν με πειράζει αν απλώνη
έξω ο χειμώνας καταχνιά,
σύννεφα, και κρυάδα.
Μέσα μου κάμνει ά ν ο ι  ξ ι,
χ α ρ ά  αληθινή.

Το γέλοιο είναι ακτίνα,
μαλαματένια όλη,
σαν την  α γ ά π η  άλλο
δεν είναι περιβόλι,
του τ  ρ α γ ο υ δ ι ο ύ η ζέστη
όλα τα χιόνια λυώνει.

Τι ωφελεί οπού φυτρώνει
λουλούδια έξω η άνοιξις
και σπέρνει πρασινάδα!
Έχω χειμώνα μέσα μου
σαν η καρδιά πονεί.

Ο στεναγμός τον ήλιο
τον πιο λαμπρό σκεπάζει,
σαν έχεις λύπη ο Μάης
με τον  Δ ε κ έ μ β ρ η  μοιάζει,
πιο κρύα είναι τα δάκρυα
από το κρύο χιόνι.

Κ. Καβάφης
 
 

                                                             

Advertisements