Για να μπορείτε να καθόσαστε εδώ:
χύθηκε τόσο αίμα.. Επαγρυπνείτε!

Bertold Brecht      

  

Mα δε θα λένε:
Ήτανε σκοτεινοί  κ α ι ρ ο ί.
Θα λένε..
Γιατί  σ ω π α ί ν α ν  οι ποιητές τους;
Bertold Brecht… 1937

Αδυναμίες..
Εσύ δεν είχες καμία!
Εγώ είχα μία: Αγαπούσα..

Bertold Brecht…1950
 
   

Advertisements