Κ ά π ο τ ε  ήμουνα κι εγώ  π α ι δ ί…
κι είχα την  τ ύ χ η.. κάθε Κυριακή απόγευμα
να’μαι με  Κ ά π ο ι ο ν  που τόσο πολύ αγάπησα..
"…κι ήξερε κι έπαιζε τ’α κ ο ρ ν τ ε ό ν
όταν τραγούδαγε φτυστός ήταν ο  ή λ ι ο ς
φωτιές στα χέρια του άναβε τ’α κ ο ρ ν τ ε ό ν"

    

   Το πρώτο Τραγούδι πού έμαθα παιδί
στο  α κ ο ρ ν τ ε ό ν… γιατί μου άρεσε πολύ 
ν’ακούω τον Πατέρα μου να το τραγουδά
..κι ύστερα να το τραγουδάμε  ό λ ο ι  μαζί,
για τη  μ α μ ά… Αξέχαστες Στιγμές!

                    

 

Ας το απολαύσουμε  μ α ζ ί… απόψε!

                     

    
   Μ’α κ ο ρ ν τ ε ό ν  θα σου τραγουδάω
άσμα καημών και ασμάτων μακρινών
Μ’α κ ο ρ ν τ ε ό ν  τις σιωπές θα σπάω
μύθων παλιών και κρυμμένων στεναγμών
.

      

  

    La Valse d’ Amelie….. Yann Tiersen        

         

Advertisements