Καινούριους τόπους δεν θα βρεις,
δεν θάβρεις άλλες θάλασσες.
Η πόλις θα σε ακολουθεί.
Στους δρόμους θα γυρνάς τους ίδιους.
Και στες γειτονιές τες ίδιες θα γερνάς·
και μες στα ίδια σπίτια αυτά θ’ ασπρίζεις.
Πάντα στην πόλι αυτή θα φθάνεις..
(Η Πόλις) 

bar
Κι αν δεν μπορείς να κάμεις
την ζωή σου όπως την θέλεις,
τούτο προσπάθησε τουλάχιστον
όσο μπορείς: μην την εξευτελίζεις…
(Όσο Μπορείς)

bar

..και βγήκα στο μπαλκόνι μελαγχολικά
βγήκα ν’ αλλάξω σκέψεις,
βλέποντας τουλάχιστον
ολίγη  α γ α π η μ έ ν η  Π ο λ ι τ ε ί α

ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών.
(Εν εσπέρα)

bar

«Εδώ ας σταθώ. Και ας δω κι εγώ την Φ ύ σ ι ν
λίγο θάλασσας του πρωιού κι ανέφελου ουρανού
λαμπρά μαβιά και κίτρινη όχθη,
όλα  ω ρ α ί α  και  μεγάλα φωτισμένα"
(Θάλασσα του πρωιού)


bar
..σαν  έ τ ο ι μ ο ς  από καιρό,
Σα θαρραλέος σαν που ταιριάζει σε
που  α ξ ι ώ θ η κ ε ς  μια τέτοια  Π ό λ ι..
(Απολείπειν ο Θεός
Αντώνιον)

  

Κ. Καβάφης

Advertisements