Ξημερώνει…

  

…άσε την Αγάπη… να μιλήσει

  

Δες, σα σύννεφα αλλάζουν οι εποχές
σαν εποχές αλλάζουν οι ζωές…

  

Βρέχει στους δρόμους κι εγώ.. τραγουδάω..
…μαζί με τον πόνο ας χορέψει η χαρά!

  

Παραδινόμαστε…. κι όσο δινόμαστε
δυναμώνει η τροχιά γύρω γύρω…

Πετάω και πετάς… Μεθάω και μεθάς
Τι θαύμα  ν’ α γ α π ά ς…
μ’όλη αυτή την αγάπη τριγύρω!

Ο  χ ο ρ ό ς  των άστρων.. Ας μην πάψει ποτέ!

Μια γλυκιά Κ α λ η μ έ ρ α…. σε  Ο Λ Ο Υ Σ

Advertisements