Ξημερώνει..
Ξημερώνει  Κ υ ρ ια κ ή
 μη μου λυπάσαι..
 Είναι  ό μ ο ρ φ η  η  Ζ ω ή…   
να το θυμάσαι..

 
..της  Κ υ ρ ια κ ή ς.. τα όνειρα
ποτέ να μη θυμάσαι!

…της Κ υ ρ ι α κ ή ς  τα  ό ν ε ι ρ α..
ζουν ως το μεσημέρ
ι
σαν παίρνει το απόγευμα,
κανένα τους δε βγαίνει..

 

Όλες του κόσμου οι  Κ υ ρ ι α κ έ ς
λάμπουν στο πρόσωπό σου…
Τι χρώματα, τι μουσικές
μες στο  χ α μ ο γ ε λ ό  σου!

 
B u o n a   D o m e n i c a..
"Ma non esci mai?
Perché non provi a divertirti?"
=
Κ α λ ή   Σου  Κ υ ρι α κ ή…
"μα… εσύ δεν βγαίνεις ποτέ;
γιατί δεν δοκιμάζεις να διασκεδάσεις;

..μια όμορφη  Κ Α Λ Η Μ Ε Ρ Α  σε  ΟΛΟΥΣ

 

 
Advertisements