Μίλα μου για την Άνοιξη,
καλό γλυκό μου στόμα,
μίλα μου.. όπως η βροχή
μιλά σιγά στο χώμα.

                                                 

                                                                                                                       

                                                 

      
                                                                                                                      
 
Έρχεσαι λίγο κάθεσαι.. στον κήπο μας κ’ανθίζεις
το αίμα μας επότισε.. κι Ανάσταση μυρίζεις..
κι όταν θα φύγεις τίποτα, δεν θα΄ναι όπως πρώτα
Άσε για λίγο ανοιχτή του ουρανού την πόρτα…

Ωραία είσαι Άνοιξη…

                  

                                                                                                                     


Θα’ναι σαν να μπαίνει η ΑΝΟΙΞΗ
θα’ναι ουρανού κατάνυξη..

                                                                                                                    

…μας δίνεται η Ζωή
μα δινοντάς μας την κερδίζουμε
.
Φίλησε ο κόσμος την Ψυχή μου με τον πόνο του
και γι’αντάλαγμα της ζήτησε τραγούδια.
R. Tagor
                              

                                

Advertisements