Ο ΞΕΣHΚΩΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ

     
Ορκίζομαι εις Σε, Ω ιερά Πατρίς
Ορκίζομαι εις τας πολυχρονίους βασάνους σου
Ορκίζομαι εις τα πικρά δάκρυα,
 τα οποία τόσους αιώνες έχυσαν
και χύνουν τα ταλαίπωρα τέκνα σου..

Εις το εξής Συ θέλεις είσαι η αιτία
και ο σκοπός των διαλογισμών μου

Το ονομά σου οδηγός των πραξεών μου
η ανταμοιβή των κόπων μου.

     
Σε γνωρίζω από την κόψη..
του σπαθιού την τρομερή,
σε γνωρίζω από την όψη..
που με βία μετράει τη γη.

     
 "
Ω τρακόσιοι, σηκωθείτε και ξανάλθετε σε μας,
τα παιδιά σας θέλ’ ιδείτε.. πόσο μοιάζουνε με σας.

       
Τρέχουν άρματα χιλιάδες
σαν το κύμα εις το γιαλό,
αλλ’ οι ανδρείοι παλληκαράδες
δεν ψηφούν τον αριθμό.

       
Παλληκάρια μου, οι πολέμοι
για σας όλοι είναι χαρά,
και το γόνα σας δεν τρέμει
στους κινδύνους εμπροστά.

     
Απ’ τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά,
και σαν πρώτα ανδρειωμένη,
 Χαίρε, ω Χαίρε…., Ε λ ε υ θ ε ρ ι ά!

                                                                                                                              
Εκπαιδευτική σειρά από Video….
Spartan307


                                                                                                           

Advertisements