"Σήμερον κρεμάται επί ξύλου
ο εν ύδασι την γην κρεμάσας
στέφανον εξ ακανθών περιτίθεται
ο των Αγγέλων Βασιλεύς
ψευδή πορφύρα περιβάλλεται
ο περιβάλλων τον ουρανόν εν νεφέλαις
ράπισμα κατεδέξατο -"

   
«Ω γλυκύ μου έαρ…γλυκύτατόν μου τέκνο,
που έδει σου το κάλος..»

          
..έκλαιγες βουβή με σκυφτό κεφάλι
ήτανε.. Μεγάλη Παρασκευή

 


Advertisements