……………………………
Αυτό είναι στο βάθος η Ποίηση,
η τέχνη να οδηγείσαι 
και να φτάνεις
προς αυτό
που σε υπερβαίνει.
Nα γίνεσαι άνεμος για τον χαρταετό
και χαρταετός για τον άνεμο
ακόμα κι όταν Ουρανός δεν υπάρχει. 


Δεν παίζω με τα λόγια.
Μιλώ για την κίνηση
που ανακαλύπτει κανείς
να σημειώνεται μέσα στη στιγμή
όταν καταφέρνει να την ανοίξει
και να της δώσει διάρκεια.

Οδυσσέας Ελύτης


Questo è la Poesia in fondus,
è l’arte che ti guida ad arrivare
a tutto quel che ti sorpassa.
Diventare vento per l’aquillone
e aquillone per il vento,
anche quando non esiste il cielo.

Non gioco con le parole.
Parlo per quel motto,
con il quale ti scopri
all’osservazione nell’attimo,
quando trovi la forza di aprirlo
e lo fai resistere sul tempo.

O. Elytis
Trad. Lunapiena

«Δεν αρκεί να ονειροπολούμε με τους στίχους. Είναι λίγο.
Δεν αρκεί να πολιτικολογούμε. Είναι πολύ.
Κατά βάθος ο υλικός κόσμος
είναι απλώς ένας σωρός από υλικά.
Θα εξαρτηθεί από το αν είμαστε
καλοί ή κακοί αρχιτέκτονες.. το τελικό αποτέλεσμα.
Ο Παράδεισος ή η Κόλαση.. που θα χτίσουμε.
Εάν η  Π ο ί  η σ η  παρέχει μια διαβεβαίωση
και δη στους καιρούς τους durftiger είναι ακριβώς αυτή:
ότι η μοίρα μας παρ’όλ’αυτά.. βρίσκεται στα χέρια μας».

Με αυτά τα λόγια έκλεινε ο Οδυσσέας Ελύτης το λόγο του
στην Ακαδημία της Στοκχόλμης, όταν του απονεμήθηκε
το Νόμπελ Λογοτεχνίας τον Οκτώβριο του 1979

Advertisements