..και τότε καταλαβαίνεις
τους πόνους του απείρου
όταν κοιλοπονούσε τον κόσμο.
Kαι τους πόνους της γής
για να γεννήσει ένα στάχυ.
Ή τους πόνους..
ολόκληρης της αιωνιότητας,
για να γεννηθεί κάποτε
ένα τραγούδι.
Kαι μέσα στη φωνή μας τρέμαν
όλοι… οι αιώνιοι χωρισμοί.
……………………… 
..ed allora sei in grado di capire
le sofferenze dell’Universo
nel momento della nascita del Mondo.
ed il dolore della Terra
per far partorire il grano.
e le sofferenze dell’eternità
per far nascere una Canzone.
Ε dentro nella nostra voce
tremavano tutti gli eterni abbandoni.

Τάσος Λειβαδίτης
Trad. Lunapiena

Advertisements