Η Γη ακόμα… Ζει, με τον Κώστα Χατζή

…κάποτε οι Ινδιάνοι μας είχαν πει:

Noi e la Terra dovremmo essere
compagni con uguali diritti.
Quello che noi rendiamo alla Terra
puo’ essere una cosa cosi’ semplice
e allo stesso tempo cosi’ difficile
come il rispetto.

^

Εμείς και η Γη οφείλουμε να είμαστε
σύντροφοι με ίσα δικαιώματα.
Εκείνο που πρέπει ν’ανταποδώσουμε στη Γη
είναι τόσο απλό.. και την ίδια στιγμή
τόσο δύσκολο… όπως είναι ο Σεβασμός.

Jimmie Begay
(Indiano Navajo)
Μετάφραση Lunapiena

Advertisements