…μας δίνεται η Ζωή
 μα δινοντάς μας.. την κερδίζουμε
.

Φίλησε ο κόσμος την Ψυχή μου.. με τον πόνο του
και γι’αντάλαγμα της ζήτησε τραγούδια.

R. Tagor

     

Σ’όλους τους τόπους κι αν γυρνώ

μόνον ετούτον…. α γ α π  ώ 

βράχοι… στεριές και…. θάλασσες

κι απέραντο γαλάζιο….
 
 
 

 

 
 
Advertisements