"O φ ε ί λ ε ι ς  να  ζ ε ι ς  τη  Z ω ή  
 στο  έ π α κ ρ ο,
 όχι ανάλογα µε το τι µέρα είναι,
 αλλά βολιδοσκοπώντας…
 το  β ά θ ο ς  της  κάθε  µ έ ρ α ς”

 

Rainer Maria Rilke

            

 

Σ’ Α γ α π ώ 

Κλείσε τα μάτια μου …Μπορώ να σε κοιτάζω
Τ’ αυτιά μου σφράγισ’ τα… Να σ’ ακούσω μπορώ

Χωρίς τα πόδια μου μπορώ να ‘ρθω σ’ εσένα
Και δίχως στόμα θα μπορώ να σε παρακαλώ

Σταμάτησέ μου την καρδιά
 και θα καρδιοχτυπώ με το κεφάλι
Και αν κάνεις το κεφάλι μου συντρίμμια στάχτη
Εγώ μέσα στο αίμα μου θα σ’ έχω πάλι

Χωρίς τα χέρια μου μπορώ να σ’ε σφιχταγκαλιάσω
Σαν να ‘χα χέρια όμοια καλά με την καρδιά

Σταμάτησέ μου την καρδιά
και θα καρδιοχτυπώ με το κεφάλι
Και αν κάνεις το κεφάλι μου συντρίμμια στάχτη
Εγώ μέσα στο αίμα μου θα σ’ έχω πάλι…

Rainer Maria Rilke
σε μετάφ. Κωστή Παλαμά
      Μουσική: Δημήτρης Παπαδημητρίου
    Ερμηνεία: Φωτεινή Δάρρα 

Advertisements